>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Tuff mot beläggningar, snäll mot miljön
WEBA Special maskindiskmedel är mycket skonsamt för miljön
utifrån flera aspekter, inte minst för att diskmaskinen
blir fri från beläggningar som påverkar maskinens effektivitet och livslängd.
En ren diskmaskin har en livslängd på ca 15 - 20 år.
WEBA Special har genomgått omfattande tester
under ledning av SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening)
och är ett äkta energispardiskmedel.
Detta innebär att du kan diska på 45°C istället 65°C
och därmed spara hela 36% energi.
Är din diskmaskin kallvattenansluten förkortar du disktiden
med ca en halvtimma.
Låga disktemperaturer är en av de viktigaste miljöegenskaper
ett diskmedel kan ha enligt forskare på IVL (Svenska Miljöinstitutet).
WEBA Special innehåller numera natriumcitrat och polymerer, i stället för fosfat, som komplexbildare.
Tensiderna kommer från växtriket och är således förnyelsebara samt lätt nedbrytbara.
WEBA Special uppfyller kriterierna för att miljömärkas med nordiska Svanen. Diskmedlet tillhör den
grupp miljöanpassade varor som skall vara ett förstahandsval för ekoproducenter enligt KRAV