>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
WEBA Special har en formula som ger hygieniskt ren disk
De flesta av dagens maskindiskmedel klarar endast att göra diskgodset rent under diskprocessen.
Däremot blir inte diskmaskinen ren. Den måste du med jämna mellanrum - och med
speciella rengöringsmedel - diska rent separat. I annat fall korkas maskinens vitala delar igen
vilket försämrar diskeffekten och självklart även förkortar maskinens livslängd.
Men det stora problemet är att dessa beläggningar, i diskmaskinens inre, utgör en perfekt grogrund
för mer eller mindre farliga bakteriekolonier. När bakterierna bryter ner matresterna så luktar det illa i
diskmaskinen. Det säger sig självt att diskmaskiner som är fulla av beläggningar inte kan ge hygieniskt
ren disk, eller omvänt: Det är bara en ren diskmaskin, fri från beläggningar, som kan leverera
hygieniskt ren disk.
Orsaken till att diskmaskinen inte blir ren samtidigt som disken är att många maskindiskmedel
inte klarar av att binda upp fett och protein, i tillräcklig mängd, i disklösningen. Helt enkelt
bristande dispergering och emulgeringsförmåga
I stället sätter sig matresterna i maskinens slangar, pumpar och rör där de kan bilda bakteriekolonier.

WEBA Special maskindiskmedel däremot är ett proffsdiskmedel som använts av yrkesfolk
sedan 1948 och ger användaren en hygieniskt ren produktionsanläggning.
Vi levererar numera den fosfatfria varianten av vårt proffsdiskmedel till konsumenter. Fosfaten
är då utbytt mot andra komplexbildare som tillsammans med alkalier och lätt nedbrytbara
tensider bildar grunden för WEBAs dokumenterat höga diskeffekt.

WEBA Special binder effektivt upp fett och protein i disklösningen och förhindrar
därmed sådana beläggningar från att fastna i din diskmaskin.

Röret till vänster på bilden visar
ett rör i genomskärning
från en ny diskmaskin.
Samma bild beskriver även
hur röret ser ut
när man diskar med
WEBA SPECIAL
MASKINDISKMEDEL.

Rör och slangar håller sig då
rena o fina, även efter
många års diskande.

Röret till höger på bilden visar
ett rör från en begagnad
diskmaskin som diskats
med vanliga maskindiskmedel.

Här kan man tydligt se
hur fett och protein samlats
och täpper till rören
samtidigt som bakteriehärdar
bildas i matresterna.

Maskinens diskeffekt
påverkas dessutom negativt
av att rören är igenslammade.